Sveriges Television - January 7, 2000

Stina om Stellan

Stellan - snygg, snäll och sexig

svtse10700at.jpg (14232 bytes)

svtse10700bt.jpg (14521 bytes)

"Stellan goes Hollywood" och Stina Lundberg är med. Skådespelaren Stellan Skarsgård är nu en internationellt erkänd filmstjärna i toppskiktet och har just avslutat en stor roll i Deep Blue Sea - en påkostad actionfilm av Renny Harlin. Stina träffar honom också i Paris, under inspelningen av Passion of Mind mot Demi Moore.

Kort sagt, det går bra för Stellan Skarsgård och ändå verkar han hålla fåfängan i schack och ödmjukheten intakt. Men kan man både vara manlig och mänsklig, snäll och tuff, sexig och sexbarnspappa? Undrar Stina.

I Hollywood är han exotisk. Inte nog med att han hälsar lika vänligt på gubbarna på golvet som den store regissören, han har barnen med sig också på inspelningen. Alla gillar Stellan och man pratar om honom som "Han med alla ungarna". Håller vi på att förlora honom helt till Hollywood, glamouren och svindlande gager? Eller är Stellan den helyllekille han utger sig för och väljer Sverige, trots allt?


[TRANSLATION]

Stina about Stellan:

Stellan – handsome, nice and sexy

"Stellan goes Hollywood" and Stina Lundberg joins him. The actor Stellan Skarsgård is now an internationally recognized film star in the upper class and has just finished a role in Deep Blue Sea - a lavish action film by Renny Harlin. Stina also meets him in Paris during the film production of Passion of Mind with Demi Moore.

In short, things are going well for Stellan Skarsgård, and yet he seems to keep the vanity in check and the humility intact. But is it possible to be both masculine and human, nice and tough, sexy and father of six children? Stina wonders.

In Hollywood he is exotic. He’s does not only greet the "ordinary Joe" the same way he greets the big director, he also brings the children along during the film production. Everyone likes Stellan and they call him "The guy with all these kids". Will we lose him completely to Hollywood, the glamour and breathtaking salaries? Or is Stellan this down-to-earth guy he pretends to be and will choose Sweden, after all?